♥ Thời gian :


- Từ 16h đến 18h ngày 02/01/2019
♥ Nội dung :

- Bảo trì toàn bộ máy chủ MU Truyền Kỳ.

- Bảo dưỡng Server, Backup dữ liệu.

- Update antihack (cần update hoặc tải lại game bản mới)

♥ Lưu ý :

- Khi bảo trì sẽ kích hết nhân vật đang Ủy Thác Offtrade.

- Nên Ủy Thác lại khi bảo trì kết thúc.

- Bảo trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.