ALPHATEST 13h ngày 22/11/2018

◘ Trang chủ: http://mutruyenky.vn
◘ Tải game : http://home.mutruyenky.vn
◘ Đăng ký : http://id.mutruyenky.vn
◘ Diễn đàn : http://diendan.mutruyenky.vn
◘ Kinh nghiệm :
100x
◘ Tỷ lệ rơi đô :
Thấp.
◘ Phiên bản : Season 7 Final


ĐẠT MỐC RESET ALPHATEST
NHẬN NGAY GCOIN THAM GIA OPENBETA

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 13h ngày 22/11/2018 đến 24h ngày 24/11/2018Nội dung:


  • Khởi tạo nhân vật tặng 1 Relife, 10 Reset + 50k Point Test.
  • Đạt mốc Reset ở phiên bản Alphatest.
  • Nhận ngay Gcoin khuyến mãi trong tài khoản Openbeta.
  • Mỗi 1 tài khoản chỉ nhận 1 Mốc Reset cao nhất.
  • Không giới hạn Reset ở máy chủ Alphatest.
♥ Lưu ý :

- Tạo tài khoản tham gia Alphatest tại :
http://al.mutruyenky.vn/

- Tạo trước tài khoản Openbeta tại : http://ica.mutruyenky.vn

- Tất cả nhân vật đạt mốc đều có thể nhận thưởng, không quan trọng BXH đứng thứ mấy.


Mốc
Reset
Phần thưởng Danh Hiệu
1 20 lần 50.000 Gcoin KM --------
2 50 lần 100.000 Gcoin KM --------